Priprema: Uzmite jednoručne tegove zatvorenim nathvatom i stanite u stojeć i stav. Stopala su u širini ramena a ruke opružene uz telo (u priručenju) sa dlanovima okrenutim ka telu.

Izvođenje vežbe: Odručite sa tegovima i podignite ih do visine ramena, pomerite tegove jedan prema drugom skupljajući ruke sve dok ne budu u opruženim rukama u visini i ispred ramena (predručenje), spustite tegove na prednju stranu natkolenica. Predručite i podignite tegove do visine ramena. Raširite ruke do odručenja, tegovi su u visini ramena. Spustite tegove u početni položaj.

Mišići: m. Deltoideus (pars anterior, pars medius, pars posterior), m. Trapezius(pars ascendens, pars horizontalis, pars descendens), m. Supraspinatus, m. Pectoralis major (pars clavicularis), m. Serratus anterior…

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!