Izvođenje vežbe: Iz pozicije za sklek naizmenično podižite i savijajte noge napred kolenom prema suprotnom laktu, rotirajući telo u tu stranu. Bez prekida pokreta vratite se u početni položaj i ponovite vežbu u drugu stranu.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!