Priprema: Postavite se u položaj visa na vratilu i rotirajte telo u jednu stranu .

Izvođenje vežbe: Podignite bočno noge maksimalno prema vratilu ( savijajući se u zglobovima kukova i blago podižući karlicu). Opružajući se u zglobovima kukova kontrolisano spustite noge u početni položaj.

Mišići: m. Obliquus abdominis externus, m. Obliquus abdominis internus, m. Tensor fascie latae, m. Vastus lateralis, m. Adductor longus, m. Rectus abdominis, m. Ilipsoas, m. Pectineus, m. Rectus femoris……

Napomena: Noge se tokom podizanja blago savijaju u zglobovima kolena kako bi se rasteretili pregibači kukova a samim tim i povećao efekat rada trbušnih mišića.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!