Izvođenje vežbe: Stanite iza stepera (licem okrenuti steperu), i postavite stopalo jedne noge na steper. Odbacite se vertikalno prema gore sa nogom čije je stopalo na steperu i u skoku promenite položaj noge. Dočekajte se na steper stopalom druge noge. Na isti način ponovite vežbu.

Napomena: Tokom izvođenja vežbe oslonac je uvek na stopalu noge koja je na steperu. Amortizujte doskok na steper savijajući noge u zglobu kolena.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!