Priprema: Postavite se u položaj visa na vratilu. Podignite maksimalno noge prema vratilu (savijajući se u zglobovima kukova i podižući karlicu). Leđa bi u početnom položaju trebala da su skoro paralelna sa podom.

Izvođenje vežbe: Rotirajte noge u jednu stranu dok ne budu paralelne sa podom (mogu da idu i malo ispod paralele). Na isti način ponovite vežbu u drugu stranu.

Mišići: m. Obliquus abdominis externus, m. Obliquus abdominis internus, m. Tensor fascie latae, m. Vastus lateralis, m. Adductor longus, m. Rectus abdominis, m. Ilipsoas, m. Pectineus, m. Rectus femoris……

Napomena: Trudite se da tokom vežbe leđa budu skoro paralelna sa podom. Noge su tokom vežbe blago savijene u zglobovima kolena kako bi se rasteretili pregibači kukova a samim tim i povećao efekat rada trbušnih mišića.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!