Priprema: Uzmite šipku i stanite u stojeći stav sa potpuno opruženim rukama u širini ramena.

Izvođenje vežbe: Uradite rumunsko mrtvo dizanje i pre nego što se vratite u početni položaj uradite veslanje u pretklonu. Vratite se u početni položaj i ponovite vežbu.

Mišići: m. Erector spinae, m. Biceps femoris (caput longum, caput breve) m. Gluteus maximus, m. Semimembranosus, m. Semitendinosus, , m. Adductor magnus, m. Trapezius, m. Latissimus dorsi, m. Rhomboideus major, m. Teres major, m. Teres minor, m. Infraspinatus, m. Deltoideus (pars posterior), m. Biceps brachii, m. Brachialis, m. Brachioradialis…

Napomena: Tokom cele vežbe leđa moraju biti potpuno prava.

U ovoj vežbi je veoma važno da prilagodite kilažu sa kojom radite sopstvenim mogućnostima kako biste izbegli eventualne povrede. Isto tako veoma je važno i da tehnički ispravno izvodite ovu vežbu. Iz tih razloga usavršite tehniku izvođenja vežbe radeći vežbu samo sa šipkom ili sa malim kilažama.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!