Priprema: Podignite šipku sa stalka ili je tehnikom nabačaja podignite sa poda. Šipku držite zatvorenim nathvatom malo šire od širine ramena. Postavite šipku iza glave na trapezius. Leđa su prava a stopala su u širini ramena .

Izvođenje vežbe: Savijajući se u zglobovima kukova i kolena blago se spustite u polučučanj i onda što eksplozivnije potisnite (izbacite) šipku vertikalno iznad glave (opružajući ruke u zglobovima laktova) sve dok Vam ruke ne budu potpuno opružene. Savijte ruke u zglobovima laktova i spustite šipku u početni položaj.

Mišići: m. Deltoideus , m. Trapezius, m. Triceps brachii, m. Serratus Anterior, m. Inferior Digitations, m. Supraspinatus…

Napomena: Leđa su tokom cele vežbe prava. Prilikom vraćanja šipke u početni položaj amortizujte šipku blago se savijajući u zglobovima kukova i kolena.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!