Početni položaj: Stanite pored džaka (bokom okrenuti džaku), stopala su u širini ramena, ruke pored tela.

Izvođenje vežbe: Istovremeno se odrazite sa obe noge i bočno preskočite džak podižući kolena prema gornjem delu tela. Doskočite sa druge strane džaka u identičan položaj kao početni samo drugim bokom okrenuti džaku. Bez prekidanja pokreta ponovite vežbu na drugu stranu.

Mišići: Mišići: m. Quadriceps femoris, m. Soleus, m. Gastrocnemius, m. Gluteus maximus, m. Gluteus medius, m. Erector spinae , m. Adductor magnus, m. Adductor longus, m. Biceps femoris, m. Semimembranosus, m. Semitendinosus …

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!