Priprema: Uzmite jednoručne tegove nathvatom, sa dlanovima okrenutim prema telu, i spustite se u pretklon. Noge su blago savijene u zglobovima kolena, ruke su potpuno opružene sa tegovima vertikalno ispod ramena. Leđa su sve vreme potpuno prava.

Izvođenje vežbe: Savijajući ruke u zglobovima laktova povucite tegove prema gore rotirajući podlaktice od sebe tako da tegovi u završnom položaju budu pored bokova (ruke su uz telo a ugao između nadlaktica i podlaktica je prav). Bez prekidanja pokreta opružite ruke sa tegovima prema nazad (dok ne bude potpuno opružena ). Savijte ruke u laktovima i onda ih opružite i spustite tegove u početni položaj.

Mišići: m. Latissimus dorsi, m. Triceps brachii, m. Rhomboideus major, m. Teres major, m. Teres minor, m. Infraspinatus, m. Trapezius, m. Deltoideus (pars posterior), m. Biceps brachii, m. Brachialis, m. Brachioradialis…

Napomena: Tokom povlačenja tegova na gore nemojte širiti laktove (ruke idu uz telo).

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!