Priprema: Uzmite šipku pothvatom u širini ramena (ili malo uže) i sedite na klupu. Naslonite podlaktice na natkolenice, ručni zglobovi su malo ispred kolena.

Izvođenje vežbe: Pustite šipku da se okreće (kotrlja) prema prstima pa je zatim flaksijom u zglobu šake podignite što više prema sebi do potpune fleksije u ručnom zglobu.

Mišići: m. Flexor Digitorum Superficialis, m. Flexor Digitorum Profundus, m. Flexor Carpi Radialis, m. Flexor Carpi Ulnaris, m. Palmaris Longus, m. Flexor Pollicis Longus

Napomena: Vodite računa da se šipka kontrolisano kotrlja prema prstima.

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!