Vežbe bez tegova

Veliki broj vežbi u kojima je jedino opterećenje težina sopstvenog tela, vežbi koje se izvode uz pomoć sportskih rekvizita (fitnes lopta, kettlebell, vijača, steper..), kao i vežbi za poboljšanje gipkosti i vežbi za jačanje trbušnih mišića.

Vežbe sa sopstvenom težinom

Vežbe u kojima se kao opterećenje koristi jedino sopstvena težina.

Vežbe sa rekvizitima

Vežbe u kojima se koriste razni sportski rekviziti (kettlebell, vijača, džak…)

Istezanje

Vežbe za poboljšanje gipkosti.

Trbušnjaci

Veliki broj vežbi koje imaju za cilj jačanje trbušnih mišića.

Vežbe sa tegovima

Vežbe sa slobodnim tegovima podeljenje po mišićnim grupama i kombinacije 2 ili više vežbi koje imaju za cilj da angažuju veći broj mišićnih grupa.

Ledja

m. Latissimus dorsi, m. Rhomboideus major, m. Teres major, m. Teres minor, m. Erector spinae…

Grudi

m. Pectoralis major (pars sternocostalis), m. Pectoralis major (pars clavicularis), m. Pectoralis minor…

Noge

m. Quadriceps femoris, m. Gluteus maximus, m. Gluteus medius, m. Biceps femoris, m. Soleus, m. Adductor magnus, m. Adductor longus…

Ramena

m. Deltoideus, m Trapezius, m. Serratus anterior,m. Levator scapulae…

Triceps

m. Triceps brachii (caput longum, caput mediale, caput laterale)…

Biceps

m. Biceps brachii, m. Brachioradialis, m. Brachialis…

Podlaktice

m. Brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, m. anconeus…

Vrat

m. Sternocleidomasteideus, Mm. Scaleni, m. Semispinalis capitis, m. Splenius capitis…

Kombinovane vežbe

Kombinacije dve ili više vežbi sa slobodnim tegovima.

Only Hard Core powerlifting sajt
Health Club YouTube kanal

Saveti

Nudimo Vam niz korisnih i praktičnih saveta vezanih za trening u nadi da ćemo Vam na taj način pomoći da unapredite i poboljšate rezultate Vašeg vežbanja.

Pogledaj savete

Oprema i rekviziti

Oprema i rekviziti za vežbanje su sastavni deo kvalitetnog treninga pa ćemo iz tog razloga pokušati da Vam pomognemo u odabiru najboljeg od istih za Vaše vežbanje.

Više o opremi i rekvizitima

Dodaci ishrani

Preparati koji imaju za cilj da nadoknade nedostatak ili manjak unosa određenih elemenata ishrane kao i da zadovolje pojačanu potrebu za istim.

Sve o dodacima ishrani

Testovi

Testiranje je veoma važan deo trenažnog procesa jer nam omogućava da steknemo uvid u trenutno stanje kao i da trenutno stanje uporedimo sa prethodnim da bi dobili jasnu sliku da li je i koliko je naše vežbanje efikasno. Predstavićemo Vam veliki broj testova pomoću kojih ćete moći da proverite vašu trenutnu formu.

Pogledaj testove →