20.02.13 Predrasude u vezi s vežbama snage za decu

Uprkos uvreženom mišljenju da trening sa opterećenjem sprečava pravilan rast dece, aktuelna saznanja ukazuju na to da se trening sa opterećenjem za mlade (koji traje do dvadeset nedelja) neće negativno odraziti na rast deteta. Ako se mladi sportista pridržava preporuka u vezi s fizičkom aktivnošću koja je specifična za njegov uzrast i načinom ishrane (npr. odgovarajućim unosom kalcijuma), fizička aktivnost, uključujući trening snage, može povoljno uticati na rast u bilo kojem uzrastu, ali neće uticati na konačnu visinu.

Zdravlje ne treba definisati samo kao odsustvo bolesti, pogotovo kada se definiše zdravlje dece, jer takva definicija mora obuhvatiti i uslove koji su potrebni za optimalno zdravstveno stanje. Posebno treba voditi računa o tome da se rezultati istraživanja na odraslima ne primenjuju na deci.

Iako aktuelna istraživanja jasno ne potvrđuju korisne efekte treninga snage za unapređenje određenih parametara zdravstvenog statusa mladih, čini se da trening snage pre poboljšava celokupno zdravstveno stanje deteta nego što negativno utiče na njega.

Trening snage za devojčice

Devojčice mogu imati različit stav prema treningu snage zavisno od sporta kojim se bave i dostupnosti teretane u školi i zdravstvenom centru. One veoma često povezuju trening snage sa muškim osobinama, pa mnoge od njih strah od dobijanja mišića sprečava da vežbaju sa opterećenjem. Zbog toga je neophodno objasniti šta dobijaju treningom snage i razbiti pomenute predrasude. Potrebno je devojčicama objasniti da ne mogu razviti mišiće kao dečaci jer nemaju istu količinu testosterona i mišićnih ćelija.

Takođe, pored obučenih trenera, u teretane treba pozvati i uspešne sportiskinje koje predstavljaju uzor devojčicama a u trenažnom procesu primenjuju vežbe sa tegovima. Sve ovo podvlači potrebu adekvatnog načina treniranja i edukacije trenera vezano za specifičnosti treninga snage kod ženske populacije.

(preuzeto iz: “Nauka i praksa u treningu snage”, dr Vladimir Zaciorski i dr Vilijem Kremer)

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!

Saveti

Nudimo Vam niz korisnih i praktičnih saveta vezanih za trening u nadi da ćemo Vam na taj način pomoći da unapredite i poboljšate rezultate Vašeg vežbanja.