30.09.14 POVREDA MENISKUSA

Povreda meniskusa verovatno spada u najčešće sportske povrede i to prvenstveno kod fudbalera i skijaša (naročito rekreativnih).

Šta su meniskusi?

Meniskusi su fibrozno hrskavične tvorevine oblika polumeseca koje se nalaze između zglobnih površina potkolene i butne kosti. Postoji medijalni (unutrašnji) meniskus oblika slova C i lateralni (spoljašnji) koji je zatvoreniji i podseća na slovo O. Spoljašnji meniskus je pokretljiviji i pokriva veću površinu od unutrašnjeg meniskusa.

Uloga meniskusa

Uloga meniskusa je da ravnomerno rasporedi težinu tela po zglobnim površinama butne i potkolene kosti i tako spreči trošenja hrskavice, i pojavu upale zgloba kolena (artritisa). Meniskusi takođe učestvuju u održavanju stabilnosti kolena; klizanju zglobnih površina i imaju značajnu ulogu u lubrifikaciji (podmazivanju) zgloba i kao što smo rekli zaštiti zglobne hrskavice. Dakle, zdravlje meniskusa je od izuzetne važnosti za zdravlje i funkciju zgloba kolena. Pri oštećenju meniskusa javljaju se bol u zglobu, koleno može da se uklješti ili kleca, može se čuti krckanje i javiti otok.

Povrede meniskusa

Do povreda meniskusa najčešće dolazi prilikom naglih rotacija u zglobu kolena (koleno se okreće oko svoje uzdužne osovine) , i to najčešće kad je stopalo fiksirano za podlogu, a koleno savijeno. Povrede meniskusa često nastaju i pri direknim udarima, kao i uvrtanju kolena bilo pri padu u punom trku ili doskoku ili pri proklizavanju noge.

Povrede meniskusa mogu biti mogu biti kombinovane ili se javljati kao jedna pukotina u tkivu meniskusa. U zavisnosti od pravca prostiranja ta pukotina može biti : longitudinalna, horizontalna, kosa i radijalna.

Longitudinalna pukotina meniskusa se najčešće javlja kod sportista i mlađih osoba kao kompletna ili nekomletna povreda meniskusa. Pukotina se pruža paralelno dugom ivicom meniskusa razdvajajući cirkumferencijalna vlakna. Pukotina se može sresti duž periferije meniskusa ili u samom centralnom delu.

Horizontalna pukotina se češće sreće kod starijih osoba sa degenerativnim promenama na meniskusu. Položaj pukotine je paralelno sa gornjom i donjom površinom meniskusa. Razdvaja meniskus na dva dela : gornji i donji.

Kosa i radijalna pukotina se mnogo ređe sreću od dve prethodno navedene. Neposredno pri povređivanju dolazi do pojave otoka koji ne mora odmah da se primeti. Tek sledećeg dana otok postane vidljiv. Bol je konstantno prisutan bilo sa unutrašnje medijalne ili spoljašnje lateralne strane kolena u zavisnosti od povrede.

Simptomi povrede meniskusa

Osnovni simptomi povrede meniskusa su: bol u kolenu, otok kolena, nestabilnost i blokada (nemogućnost pokreta u zglobu kolena).

Karakteristika nestabilnosti je da se javlja s vremena na vreme. Nije konstantna i danas pacijent ima osećaj da je sve u redu da bi sutra osetio nestabilnost negde duboko unutar kolena. Blokada koje su izazvane lezijom meniskusa obično su hronične prirode, traju po nekoliko minuta.

Postoje 3 tipa povrede meniskusa, i svaki tip ima određene simptome.

Povreda prvog stepena:

Ukoliko je povreda manjeg obima, možete osećati blagi bol, uz prisustvo otoka.Ovi simptomi obično isčezavaju nakon 2-3 nedelje.

Povreda drugog stepena

Umerena povreda. Izaziva bol na bočnim stranama ili u centru kolena. Oticanje se pogoršava tokom 2-3 dana. Prisutna je ograničena pokretljivost, kada želite da savijete koleno, a hod je obično moguć. Možete osetiti oštar bol kada pokušate da rotirate koleno ili da čučnete. Ovi simptomi nestaju nakon 2-3 nedelje, ali mogu da se vrate ako rotirate ili previše forsirate Vaše koleno. Bol se može vraćati i isčezavati godinama, ako se ova povreda ne leči pravilno.

Povreda trećeg stepena

Teška povreda. Pri teškim povredama meniskusa, delovi razorenog meniskusa se mogu smestiti u zajednički prostor.To može učiniti da se Vaše koleno “zaključa”. Možda nećete moći da ga ispravite. Koleno je nestabilno , i “drhti” pri osloncu,a može i da se dislocira bez upozorenja.

Dijagnoza povrede meniskusa

Dijagnoza povrede meniskusa je dosta jednostavna, u njenu svrhu koristi se anamneza (koja je i najznačajnija), fizikalni pregled, artografije i artroskopije kao i veliki broj testova: Murray test, De Palma test, Stewart test, Appley test, Payerov znak, koji mnogo pomažu u dijagnostičke svrhe povrede meniskusa.

Lečenje meniskusa

Kod manjih povreda meniskusa kod kojih nema blokade niti značajnih poremećaja u funkciji kolena nije potrebna operacija i lečenje se može vršiti fizikalnom terapijom i primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Manje pukotine meniskusa (manji od 1cm) bez pomeranja fragmenata, kao i nepotpuni zacepi meniskusa često prolaze bez potpune terapije. Ukoliko i pored konzervatnih tretmana problemi sa meniskusom i dalje postoje operacija meniskusa je neminovna. Pribegava se artroskopskom operativnom zahvatu i može se načiniti resekcija (totalna ili parcijalna), popravka kao i transplatacija meniskusa. Naravno, prilikom operacije uvek se pokušava sačuvati što veći deo meniskusa.

Ranija iskustva potpunog odstranjivanja meniskusa ukazala su da je uspešnost lečenja bila 60 %. Moderan pristup lečenju se zasniva na artroskopiji koja se dugo koristila u dijagnostičke svrhe kod lezija meniskusa. Danas je to hirurška metoda izbora u rešavanju povreda meniskusa. Uz dobar program fizikalne rehabilitacije uspešnost povratka na sportski teren je preko 95 %.

Artroskopija kolena

Danas se artroskopija kolena primenjuje najčešće za lečenje povreda meniskusa, rekonstrukciju raskida prednje ukrštene veze i lečenje oštećenja hrskavice kolena. U današnje vreme se sve manje koristi za samu
dijagnostiku bolesti i povreda kolena, mada ni taj značaj nije mali (definitivno rešavanje tzv’’problematičnog kolena’’,kada tegobe dugo traju, lečenje neuspešno, jer se u stvari ne postavi adekvatna dijagnoza). Kod artroskopske operacije kolena, hirurg ortoped na koži kolena pravi dva do tri mala reza, kroz koje u šupljinu zgloba, uz pomoć video-sistema,uvodi hirurški instrument. Na ovaj način se vrlo uspešno operativno leče povrede meniskusa, rešava problem prednjeg i zadnjeg ukrštenog ligamenta kolena, repozocija čašice, itd. Oporavak pacijenta je višestruko kraći u odnosu na oporavak posle klasične operacije kolena.

Koliko će biti potrebno za oporavak posle operacije zavisi od tipa operacije. Npr. naš proslavljeni fudbaler Nemanja Vidić se već 2 meseca nakon operacije meniskusa vratio na teren.

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!

Saveti

Nudimo Vam niz korisnih i praktičnih saveta vezanih za trening u nadi da ćemo Vam na taj način pomoći da unapredite i poboljšate rezultate Vašeg vežbanja.