Health Club Logo

Mišićni tonus

Preciznom elektromiografijom je utvrđeno da i potpuno relaksiran mišić pokazuje izvesnu električnu aktivnost…


Preciznom elektromiografijom je utvrđeno da i potpuno relaksiran mišić pokazuje izvesnu električnu aktivnost, odnosno, dobijeni elektromiogrami ukazivali su na prisustvo stalne napetosti i u potpuno pasivnim mišićima. Ta stalna napetost označena je kao mišićni tonus.

Mišićni tonus počiva na refleksnoj osnovi.

U pojedinim istraživanjima, istina, utvrđeni su izvesni kratki periodi apsolutne električne tišine u pojedinim mišićima. To pokazuje da je moguće kratkotrajno odsustvo tonusa u mišićima relaksiranim u labaratorijskim uslovima, ali samo u onima koji nisu vezani za održavanje uspravnog stava. Kod tipične posturalne muskulature, međutim, apsolutnu tišinu niko nije uspeo da dijagnostifikuje.

Trenirane osobe imaju veći tonus muskulature od prosečnih ljudi

U mišićima koji nisu vezani za održanje uspravnog stava, moguće je kratkotrajno odsustvo bilo kakve električne aktivnosti, naravno pod uslovom da je mišić odmoran i maksimalno relaksiran. Za uspostavljanje te električne tišine daleko su sposobnije trenirane osobe. Istovremeno je konstatovano da visoko trenirane osobe imaju veći tonus muskulature od prosečnih ljudi.

(preuzeto iz „Uvod u sportsku antropomotoriku“, prof.dr Dušan Perić, 1997)


16.08.2012.
Health Club Logo

Video treninzi

Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.

Nema izgovora!

Pogledaj treninge
Health Club Logo

Sva prava na sadržaj zadržana, i u vlasništvu Health Club-a. Ukoliko prenosite tekst sa ovog sajta, sve što tražimo je da pritom linkujete na originalni izvor.

Vežbajte odgovorno i u granici svojih mogućnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram