11.09.14 Padobran za trčanje

Povećan aerodinamički otpor predstavlja popularnu metodu među vrhunskim sporti-
stima u sportovima kao što su brzo klizanje i trčanje. U tu svrhu koriste se mali pado-
brani. Kada sportista trči, padobran se puni vazduhom i širi, proizvodeći silu otpora. Što se brže trči, to je veća sila otpora. U trenerskoj praksi koriste se padobrani raznih veličina. Otpor zavisi od veličine padobrana. Da padobran ne bi lepršao levo-desno, treba da ima mali otvor u centru (tzv. stabilizator).

Padobrani nude nekoliko prednosti u odnosu na druge vežbe u kojima se koristi otpor:

  • otpor deluje samo u pravcu kretanja sportiste;
  • sportska tehnika se ne menja u negativnom smislu;
  • padobrani se ne koriste samo za trčanje na pravim stazama već i za trčanje na stazama s krivinama, preko prepona ili kada se menja pravac (kao u fudbalu);
  • padobrani su teški samo nekoliko desetina grama;
  • sportista može da odbaci padobran dok trči i tako poveća brzinu (pomoćna vežba).

Jedini nedostatak padobrana odnosi se na nepromenljiv otpor koji padobran stvara u svim fazama kretanja, pa sputava brzinu pokreta u fazi leta dok se u isto vreme u trenutku doskoka pomalo menja položaj zglobova (na primer u trčanju sa preponama).

Da bi efekat bio najbolji, veličinu padobrana treba menjati u mikro- i mezo- ciklusima, kao i u trenažnim epizodama. U pripremnim mikrociklusima trebalo bi da se rade uobičajene vežbe i vežbe sa otporom, a pomoćne vežbe uglavnom pred takmičarsku sezonu. Otpor, određen veličinom padobrana, postepeno se smanjuje u trenažnoj epizodi i od jednog bloka vežbi do drugog. u trenažnoj epi- zodi (naravno, posle zagrevanja) trebalo bi da se izvode s najvećim opterećenjem, a na kraju vežbe s najmanjim opterećenjem. Pre i nepo- sredno posle vežbi s padobranom, iste vežbe izvode se i u običajenim uslovima. Padobrani se obično upotrebljavaju dva do tri puta nedeljno. Epizode s padobranima kombinuju se s drugim uobičajenim vežbama. U toku takmičarske sezone, padobrani se koriste da bi se stvorio osećaj povećane brzine i eksplozivnosti, i to 3-5 puta u vežbama koje su specifične za određenu disciplinu na početku trenažne epizode, nakon čega slede uobičajene vežbe bez padobrana.

Izvor: “Nauka i praksa u treningu snage”, Vladimir Zaciorski i Vilijem Kremer

Izdvojeni tekstovi

  • Pulsmetar

    Pulsmetar je uređaj koji, pomoću senzora postavljenih na zid grudnog koša, beleži srčanu frenkvencu telemetrijski, na satu koji je postavljen na ručni zglob. Podaci mogu da se memorišu…

    Continue reading →

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!

Oprema i rekviziti

Oprema i rekviziti za vežbanje su sastavni deo kvalitetnog treninga pa ćemo iz tog razloga pokušati da Vam pomognemo u odabiru najboljeg od istih za Vaše vežbanje.