Treninzi u Health Club-u

Sportski trening je kompleksan proces koji se sastoji od organizovanog vežbanja (rada) koje je usmereno na poboljšanje fizičkih, psihičkih, intelektualnih, tehničkih i taktičkih kvaliteta vežbača (sportiste).

Da bi trening bio uspešan moraju se ispoštovati svi principi treninga (princip individualnosti, nadopterećenja, princip specifičnosti, kontinualnosti, raznovrsnosti, princip teško-lako, princip periodizacije). U Health Club-u posebna pažnja se posvećuje principu individualnosti koji podrazumeva da je svaki vežbač individua i da se trening mora bazirati na osnovu njegovih individualnih karakteristika, pored toga svakome se tokom vremena dešavaju specifični problemi (povrede, bolesti, emotivni problemi…) pa se i ta činjenica nikako ne sme zanemariti u toku planiranja treninga.

Treninzi u Health Club-u su veoma raznovrsni pa se tako mogu naći delovi skoro svih oblika vežbanja od treninga namenjenih sagorevanju masnog tkiva, preko treninga snage pa sve do treninga namenjenih povećanju mišićne mase. Najčešći tip treninga u Health Club-u je kombinovani trening koji ima za cilj podizanje opšte sposobnosti i otpornosti organizma (mišićnog, respiratornog , kardiovaskularnog kao i centralnog nervnog sistema).

Treninzi u Health Club-u se odvijaju tokom celog dana tako da svako moze pronaći vreme u toku dana koje mu najviše odgovara za upražnjavanje fizičke aktivnosti, pored toga termini nisu fiksni pa je moguća i zamena termina ukoliko je neko sprečen da se pojavi u dogovoreno vreme.

U Health Club-u se vodi računa o svim detaljima pa je tako omogućeno da vežbači sami biraju muziku koja im najviše odgovara za vežbanje što pored prijateljske atmosfere u klubu pretvara vežbanje u pravo zadovoljstvo.