20.01.12 Aminokiseline

Proteini su građeni od lanaca aminokiselina. U prirodi se nalazi 20-25 aminokiselina, a u molekulu proteina 200 aminokiselina, što znači da se lanci aminokiselina ponavljaju više puta. Kada se aminokiseline nalaze samostalno u krvi zovemo ih slobodne aminokiseline. Dve spojene aminokiseline zovu se dipeptidi; tri -tripeptidi; više aminokiselina (50-100)-polipeptidi. Više polipeptida čine proteine. Oni se razlikuju po broju aminokiselina, obliku molekula i frekvenciji javljanja.

Postoje aminokiseline koje se sintetišu u organizmu i nije ih potrebno unositi hranom i nazivamo ih neesencijalnim aminokiselinama. Međutim, izvestan broj aminokiselina, naš organizam nije u mogućnosti da sintetiše, pa ih je stoga neophodno uzimati putem hrane. Njih nazivamo esencijalnim ili bitnim aminokiselinama i moraju se unositi putem hrane.

U esencijalne aminokiseline se ubrajaju: triptofan, fenil-alanin, lizin, treonin, valin, metionin, leucin, izoleucin, arginin, histidin. Prvih osam aminokiselina su neophodne za održavanje azotne ravnoteže, dok je histidin esencijalan samo da decu u fazi rasta, a arginin odrasle osobe mogu sintetisati u tkivima ili to čine mikroorganizmi creva pa je fakultativno esencijalan. Njegov nedostatak praćen je poremećajem u stvaranju spermatozoida.

Postoje još i uslovno esencijalne aminoliseline, one su organizmu potrebne samo u određenim okolnostima, kad ih organizam ne sintetiše u dovoljnoj količini.

Neesencijalne aminokiseline su: glicin, alanin, serin, norleucin, asparagin, glutamin, hidroksi-glutamin, prolin, hidroksiprolin, citrulin, tirozin, cistin.

Sportisti najčešće uzimaju aminokiseline odmah nakon treninga kako bi zaštitili mišiće od razgradnje jer se one mnogo brže od proteina nađu u krvotoku i stavljaju na raspolaganje mišićima.

Pored preparata sa većim brojem aminokiselina postoje i preparati koji sadrže samo određene aminokiseline (leucin, glutamine, tirozin, glutamin) kao i aminokiseline razgranatog lanca BCAA (branched-chain amino acids ) a to su leucin, izoleucin i valin koje ubrzavaju oporavak posle napornih treninga. O ovim aminokiselinama će biti više reči u posebnim tekstovima.

Aminokiseline u preparatima se mogu naći u različitim oblicima (u prahu, tabletama, kapsulama, tečnom obliku…).

Izdvojeni tekstovi

Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?

Pošalji nam email!

Dodaci ishrani

Preparati koji imaju za cilj da nadoknade nedostatak ili manjak unosa određenih elemenata ishrane kao i da zadovolje pojačanu potrebu za istim.