Izdvojeni tekstovi

  • SAMe

    SAMe ili S-adenozil-L-metionin je prirodno jedinjenje koje se nalazi u svim ljudskim tkivima i organima…

    Continue reading →

  • NO reaktori

    Azot oksid ili azot monoksid je hemijsko jedinjenje sa formulom NO. Važan je prenosilac informacija u molekulima, izaziva vazodilataciju (proširenje krvnih sudova) što dovodi do…

    Continue reading →

Ostali tekstovi

Dodaci ishrani

Preparati koji imaju za cilj da nadoknade nedostatak ili manjak unosa određenih elemenata ishrane kao i da zadovolje pojačanu potrebu za istim.